Några screenshots (från äldre alphaversion)

Delar med mig av några screenshots från tidigare alpha-version. Syftet är att ge en liten uppfattning om hur produkten fungerar.Med Spoddler installerad på datorn så behöver du aldrig oroa dig för din tidrapportering. Den registrerar automatiskt när du använder datorn och påminner dig dagligen att ange vilka kunder eller projekt eller uppgifter varje arbetspass gällde. Du väljer själv när du svarar på detta och när du gör det så har systemet redan gissat på en uppgift baserat på tidigare svar. Tidrapportering förvandlas från något aktivit till någonting passivt som du överlåter till systemet.1. Flödet börjar med att användaren noterar en siffra i Spoddlers tray-ikon:
Image 22. Användaren klickar på ikonen och får upp en stor dialog som grafiskt visar vad man gjort under dagens olika arbetspass och ber användaren klicka på rätt projekt för varjera pass:
Image 3
Till vänster ser vi dagen, tisdag 4 februari 2014. Programmet markerar det område som det nu vill ha svar på. I detta fall är det ett 20-minuters-pass efter lunch (faktiskt just i denna skrivande stund) där jag suttit mestadels med detta användarforum (userecho-sajten), vilket åskådliggörs i cirkeldiagrammet i mitten. Till höger ombeds jag klicka på vilken uppgift detta gäller. Notera att systemet redan gissat på vilken uppgift det var (Användarforum), vilket gör rapporteringen superlätt i detta och de flesta andra fall - jag behöver bara klicka på rätt gissning och - vips! så är jag klar. Om gissningarna inte stämmer så snabbsöker man i fältet efter rätt kund, projekt eller uppgift. Man kan även direkt i denna dialog skapa nya uppgifter, kategorier eller kunder om de inte lagts in.Ja, dessa två screenshots ovan visar det viktigaste av den dagliga interaktionen och det enda man behöver se om man inte vill använda systemet djupare. Mer än så behöver du inte lära dig för att använda Spoddler. Sedan finns det en del små finesser, som gör det möjligt att koppla exakta tårtbitar till vissa kunder osv. Det finns också andra delar av systemet som jag inte visat här. Man kan så klart få ut tidrapporter och produktivitetsrapporter, men jag avvaktar med att lägga upp några screenshots på dem ännu eftersom utseendet nuvarande rapporter skulle kunna vara missledande då de håller på att designas om.Nedan kommer en screenshot från den agila projekthanteraren (Scrumboard). Denna ingår i Ultimate versionen för teams. Bilden är tagen under utvecklingen av densamma och åskådliggör hur lång tid det faktiskt tog att utveckla den samt våra initiala estimat och omestimeringar under projektets gång. Scrumboard är extremt kraftfull och fokusbringande. Du kan lätt ändra på parametrar som "förväntade timmar per vecka", "fokusfaktor" m.m. för att få ett så giltigt slutestimat som möjligt. Eftersom Scrumboard är integrerad med tidsregistreringen så uppdateras den i realtid när man arbetar på en projektuppgift.
Image 1Notera att dessa screenshots är från en beta-version och att de kan se annorlunda ut i slutprodukten.
Is this article helpful for you?